.

Dalgıç Motorları

 

 

 

Dalgıç pompalarda motor, pompa gövdesine bitişik olarak monte edilir. Bağlantı yerleri hava ve su geçirmeyecek şekildedir. Dalgıç pompalar genellikle su temini, sulama ve sprinkler sistemleri, yer altı suyu seviye kontrolü ve ısı pompası uygulamalarındaki temiz veya az kirli suların basınçlandırılmasında kullanılmaktadır. Süs havuzları ve fıskiyeler de bu pompaların kullanılabildiği alanlardır.


Dalgıç pompalar ile sondaj kuyuları ikiz kardeş gibidirler. Birbirlerinden ayrılamazlar. Sondaj kuyusu var ise, dalgıç pompa olmalıdır. Dalgıç pompa yoksa, sondaj kuyusunun da değeri yoktur. Sondaj kuyusu yoksa, dalgıç pompanın da değeri yoktur. Yani her ikisi bir arada olmalıdır. Dalgıç pompa derin kuyulardan suyu yeryüzüne taşır./font>